Mai mulţi bani pentru premierea olimpicilor

olimpiciÎnainte de alegerile electorale, viagra sale consilierii locali au votat suplimentarea bugetului pentru fondul de premiere a olimpicilor p??c?neni, order cu suma de 5.000 lei.

M?sura a venit ca urmare a propunerii din partea Comisiei de Înv???mânt, discount prin consiliera Carmen Apostol, cea care a întocmit centralizarea cu numele elevilor ?i profesorilor ce vor fi premia?i. Aceasta a precizat c? au fost omise câteva nume pe listele ini?iale, adaugându-se al?i premia?i la olimpiada de religie, care a avut loc în acest weekend, ace?tia fiind în num?r de 15 elevi ?i 7 profesori.

“Propunem suplimentarea cu 5000 de lei, adic? suma total? de 45000 lei, pentru a putea avea în eviden?? ?i premierea acestor elevi. Unii au fost omi?i pe listele ini?iale.  Exist? rezerv? în buget de maxim 20.000 lei. Putem suplimenta fondul de premiere”, a precizat Carmen Apostol.

Festivitatea de premiere va avea loc miercuri, 1 iunie – declarat? Ziua Interna?ional? a Copilului. Atunci, 100 de elevi ?i 60 de profesori vor primi flori, diplome ?i sume cuprinse între 200 ?i 300 lei.

Proiectul de hot?râre privind aceast? ini?iativ? a fost votat în unanimitate favorabil, de c?tre to?i consilierii locali.

Comentarii

comentarii