Mame înainte de 18 ani

mama minoraDe?i sunt doar ni?te copile, viagra au ajuns s? dea via?? altor copii. În fiecare an, sales zeci de minore din jude?ul Ia?i aduc pe lume prunci pe care nu ?tiu s?-i creasc?, dat fiind faptul c? ?i ele sunt, la rândul lor… doar ni?te copii. R?mân în calcul doar dou? op?iuni: cea a copil?riei furate de rolul de p?rinte, ori cea a abandonului.

Num?rul fetelor cu vârsta sub 18 ani, care devin mame, este din ce în ce mai mare. Numai anul tecut, au fost înregistrate la Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului din jude?ul Ia?i, 70 de mame minore. Cel mai recent caz înregistrat este la Maternitatea din Pa?cani. Zilele trecute, o minor? în vârst? de 14 ani a n?scut un bebelu? de 3kg, s?n?tos. Mai mult, mama minorei a n?scut ?i ea în urm? cu dou? luni.

Tân?ra nu avea certificat de na?tere, a?adar nici nu a fost în eviden?ele medicilor. Conducerea spitalului din Pa?cani a f?cut toate demersurile pentru a-i scoate tinerei mame ?i bebelu?ului, actele.

Doctorul Costic? Pânzaru confirm? faptul c?, în ultimii ani, tot mai multe minore r?mân îns?rcinate la vârste tot mai fragede. Majoritatea dintre ele provin din familii dezorganizate, ori cu p?rin?ii pleca?i la munc? în str?in?tate.

Consilierea psihologic? ?i educa?ia parental? au un rol important pentru sus?inerea psihic? ?i emo?ional? a tinerelor mamici, spun psihologii. Mai mult, în majoritatea cazurilor, minorele care devin m?mici nu sunt sus?inute, ci acuzate, pedepsite, b?tute sau chiar alungate de acas?. Ca ?i solu?ii, ar fi con?tientizarea importan?ei educa?iei sexuale în ?coli, sprijinirea ?i informarea p?rin?ilor.

Sursa

Comentarii

comentarii