Manager pășcănean prezent la conferința de afaceri de la Camera de Comerț și Industrie

CCIIeri, cheap 24 mai, sovaldi sale începând cu ora 9:00,  a avut loc un eveniment important la Camera de Comer? ?i Industrie din Ia?i, la care au participat oamenii de afaceri interesa?i s? î?i dezvolte business-urile ?i pie?ele interna?ionale.

Doina Cepalis, fondatoarea Te-Rox Prod Pa?cani,  Ionu? ?a?a, fondatorul Iceberg, Mirela Apetrei, fondator al Dot Sight Media, Alexandru L?zescu, analist economic, Paul Butnariu, pre?edintele Camerei de Comer? ?i Industrie Ia?i, dar ?i Marius Dang?, viceprimarul municipiului Ia?i s-au num?rat printre invita?ii care au povestit despre experien?a ?i reu?ita lor pe pia?a extern?. Guvernatorul Regiunii Uppsala din Suedia a fost invitatul special al evenimentului.

În cadrul evenimentului s-a vorbit despre dezvoltarea rela?iilor comerciale pe pie?ele externe despre impactul economiei Chinei asupra firmelor române?ti ?i despre cât de mult conteaz? brand-ul pentru o afacere.

Doina Cepalis din Pa?cani a vorbit despre dificult??ile pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei de industria? ?i cum a reu?it s? câ?tige lupta cu chinezii pe pie?ele externe.

Întreb?rile adresate la final de c?tre public s-au îndreptat mai mult spre Doina Ceplais, care s-a str?duit s? r?spund? cât se poate de clar.

Sursa

Comentarii

comentarii