Manifestări culturale importante în Comuna Miroslovești

verseniLa “Zilele Mihail Sadoveanu” au participat reprezentan?i ai Prim?riei, store unit??ilor de înv???mânt, ai bisericii ?i o delega?ie din Republica Moldova.

La biserica din satul Ver?eni a avut loc un TeDeum oficiat de preotul parohiei ?i protopopul Pavel Postolachi.

A urmat apoi un scurt program artistic pus în scen? de copiii ?colii din localitate. Cea mai apreciat? a fost sceneta din “Baltagul”, realizat? într-un cadru ce aducea exact cu cele povestite de autor.

Ulterior activit??ile s-au mutat în noua gr?dini?? din Miroslovesti. ?i aici copiii au preg?tit un moment artistic care a surprins pl?cut asisten?a.

În finalul evenimentelor a fost lansat? cartea “Mihail Sadoveanu, fiul ??r?ncii din Ver?eni”, ce apar?ine autorului moldovean Gheorghe Pîrlea.

Aceast? carte a fost posibil? gra?ie sprijinului acordat de Costel Avram, cel care anul trecut a sus?inut ?i costurile realiz?rii bustului lui Mihail Sadoveanu, amplasat în curtea ?colii din Ver?eni.

Sursa

Comentarii

comentarii