Mărcile de sucuri de fructe vor fi înlocuite cu denumiri standard

Denumirile comerciale ale sucurilor din fructe ar putea disp?rea, troche ele fiind înlocuite fie cu expresii precum “diverse fructe”, ambulance fie cu denumiri str?ine precum ”vruchtendrank”, nurse pentru nectar sau ”arfblemost”, pentru sucul de mere f?r? adaos de zah?r.

De asemenea, con?inutul de suc sau de piure de fructe urmeaz? s? creasc? în cazul nectarului, cu minime cuprinse între 25 ?i 50%, în func?ie de fructul folosit.

Toate acestea vor fi cuprinse în legisla?ia privind natura, compozi?ia, fabricarea ?i etichetarea sucurilor din fructe ?i ale altor produse similare destinate consumului uman, care urmeaz? s? fie modificat? printr-un ordin al Ministerului Agriculturii împreun? cu cel al S?n?t??ii ?i Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorilor.

Astfel, produc?torii vor fi obliga?i s?-?i denumeasc? produsele în func?ie de lista fructelor utilizate, enumerate în ordine descresc?toare, dup? volumele de suc de fructe sau de piure incluse.

“În cazul sucurilor ob?inute din dou? sau mai multe tipuri de fructe, cu excep?ia cazului în care se utilizeaz? suc de l?mâie ?i/sau suc de l?mâie verde denumirea produselor este alc?tuit? dintr-o list? a fructelor utilizate, enumerate în ordine descresc?toare în func?ie de volumele de suc de fructe sau de piure incluse, astfel cum se men?ioneaz? în lista ingredientelor” , se arat? în proiectul legislativ al Ministerului Agriculturii.

În ceea ce prive?te produsele ob?inute din trei sau mai multe tipuri de fructe, men?ionarea celor utilizate poate fi înlocuit? fie cu expresia ”diverse fructe” sau cu un text similar, ori cu num?rul celor incluse în b?utur?.

În plus, eticheta sucului de fructe concentrat care nu este destinat livr?rii c?tre consumatorul final, include o men?iune care indic? prezen?a ?i cantitatea ad?ugat? de suc de l?mâie, de suc de l?mâie verde sau de agen?i acidifian?i autoriza?i.

Men?iunea trebuie s? fie prezent? pe ambalaj sau pe o etichet? aplicat? sau într-un document înso?itor.

Men?iunea f?r? zah?r

Men?iunea conform c?reia nu s-au ad?ugat zaharuri la nectarul de fructe sau orice alt? precizare care i-ar putea da de în?eles acest lucru consumatorului poate fi introdus? doar în cazurile în care produsul nu con?ine niciun adaos de mono- sau dizaharide sau orice alt aliment folosit pentru îndulcire, inclusiv îndulcitori.

Dac? nectarul con?ine zaharuri în mod natural, men?iunea ”con?ine zaharuri prezente în mod natural” ar trebui s? apar? de asemenea pe etichet?.

Viitoarele denumiri pentru sucurile din fructe:

– ”vruchtendrank”, pentru nectaruri de fructe;
– ”Siißmost”, utilizat numai în asociere cu denumirile de produs ”Fruchtsaft” sau ”Fruchtnektar”.
– ”succo e polpa” sau ”sumo e polpa”, pentru nectarurile de fructe ob?inute exclusiv din piure de fructe ?i/sau din piure de fructe concentrat.
– ”arfblemost”, pentru sucul de mere f?r? adaos de zah?r.
– ”sur…saft”, împreun? cu denumirea (în limba danez?) a fructului utilizat, pentru sucurile f?r? adaos de zah?r ob?inute din coac?ze negre, cire?e, coac?ze ro?ii, coac?ze albe, zmeur?, c?p?uni sau soc.
– ”sod…saft” sau ”sedet…saft”, împreun? cu denumirea (în limba danez?) a fructului utilizat, pentru sucurile ob?inute din acest fruct, cu un adaos de zah?r mai mare de 200 g pe litru;
– ”appelmust/applemust”, pentru sucul de mere f?r? adaos de zah?r.
– ”mosto”, sinonim pentru sucul de struguri;
– ”smiltserksku sula ar cukuru” sau ”astelpaju mahl suhkruga” sau ”stodzony sok zrokitnika”, pentru sucuri ob?inute din fructe de c?tin? alb?, cu un adaos de zah?r de cel mult 140 g pe litru.

Sursa

Comentarii

comentarii