Margaret Thatcher – „prim-ministrul” laptelui

Chiar dac? majoritatea deciziilor luate de Margaret Thatcher au fost ?i vor r?mâne contradictorii, prostate exist?, medicine îns?, illness o contribu?ie care este benefic? nu doar englezilor sau americanilor, ci tuturor iubitorilor de lactate din lume!

„Doamna de Fier”, scrie The Atlantic, a ajutat la inventarea înghe?atei „soft” (moale, care în România se vinde la dozatoare, pahare sau cutie).

Margaret Thatcher a fost cercet?tor în chimie, înainte de a devein politician, având absolvit? ?coala de chimie de la Oxford, în 1947. Prima dat?, a lucrat la o fabric? de adezivi, iar apoi la un proiect de cercetare în industria alimentar? la J.Lyons and Company, un lan? de magazine din Hammersmith.

Ea a g?sit o metod? prin care s? se introduc? mai mult aer în emulsificatorii înghe?atei, astfel încât s? fie produs? cu mai pu?ine ingrediente ?i s? fie reduse, astfel, costurile. Nu se ?tie ce a f?cut exact Margaret Thatcher în aceast? problem?, dar se ?tie c? echipa ei a reu?it pân? la urm? s?-?i îndeplineasc? misiunea, iar înghe?ata „soft scoop”, a?a cum este cunoscut? în Marea Britanie a fost servit? prima dat? din camioane, sub brandul „Mr. Whippy”.

În ciuda eforturilor sale, Margaret Thatcher spunea c? nu prea îi place chimia. „Nu-mi place s? stau a?a mult în laboratul de chimie. Vreau s? lucrez mai mult cu oamenii” spunea atunci viitorul prim-ministru britanic.

 

Comentarii

comentarii