Marian Florian Andrei a câștigat primul sezon „Junior Chef”!

castigator-Junior-Chef-6Luni sear?, illness 2 iunie 2014, site Marian Florian Andrei a fost desemnat câ?tig?torul concursului culinar pentru copii, purchase el devenind primul Junior Chef al României.

B?iatul în vârst? de numai 11 ani a reu?it s? îi cucereasc? pe jura?i ?i a plecat acas? cu trofeul ?i cu 15.000 de euro! Marian a povestit încântat despre experien?a de a fi câ?tigat acest concurs: „Când am aflat c? sunt câ?tig?tor nu mi-a venit s? cred. A fost un sentiment unic pe care probabil nu-l voi mai tr?i niciodat?. A fost într-adev?r o surpriz?”. Pu?tiul inten?ioneaz? s? p?streze banii pentru a putea merge la studii în str?in?tate, dar a spus c? 500 de euro îi va da Mariei, una dintre prietenele sale din concurs, pentru a-?i lua un robot performant de buc?t?rie, iar 1000 de lei îi va da lui Rare?, amicul s?u.

Juriul concursului, alc?tuit din Anca Lungu, Marius Florea Vizante ?i Horia Vîrlan, a avut o decizie dificil? de luat. În final? au r?mas 12 dintre cei mai buni buc?t?ra?i ai României, îns? preparatul din vit? a lui Marian i-a convins pe jura?i c? el merit? premiul cel mare. Tân?rul buc?tar a beneficiat de toat? sus?inerea prietenilor, colegilor ?i a familiei atât pe parcursul competi?iei, cât ?i dup? ce a fost desemnat câ?tig?tor: „Cea mai mare surpriz? am avut-o atunci când am ajuns azi diminea?? în clas?, to?i colegii mei au s?rit pe mine, m-au felicitat ?i îmbr??i?at, spunându-mi c? sunt mândri de mine”.

 Sursa

Comentarii

comentarii