Marian Preda a demisionat de la Fundația Mișcarea Populară

marian predaMarian Preda a demisionat mar?i, ambulance 10 iunie 2014, din func?ia de pre?edinte al Funda?iei Mi?carea Popular?. Oficialul a precizat c? decizia a fost luat? din motive personale, dar ?i c? pleac? din aceast? func?ie convins fiind c? nu este posibil? o schimbare din interior a clasei politice din România.

Pre?edintele Funda?iei Mi?carea Popular?, Marian Preda, a demisionat ast?zi din func?ie. Acesta a declarat c?: „În data de 10.06.2014, mi-am depus, din motive personale, demisia din func?ia de Pre?edinte al Funda?iei Mi?carea Popular?. M? retrag din fruntea Funda?iei cu satisfac?ia c? în cele 14 luni în care am condus-o, al?turi de membrii fondatori, de echipa tehnic?, de coordonatorii jude?eni, de voluntari, de cei peste nou? mii de membri ?i cu sprijinul celui care a generat proiectul, dl. Pre?edinte Traian B?sescu, am f?cut din Funda?ia Mi?carea Popular? o institu?ie cunoscut? ?i respectat?, un vector important al promov?rii valorilor, principiilor ?i solu?iilor de centru-dreapta în spa?iul public din România”. 

Mul?umind tuturor pentru sprijinul acordat ?i pentru contribu?ia la acest proiect, Marian Preda a men?ionat c? va continua s? promoveze în societatea civil? principiile, valorile ?i solu?iile de centru-dreapta, meritul, munca, libertatea, adev?rul, echitatea, interesul na?ional ?i valorile euro-atlantice. „Nu m? retrag, îns?, într-un turn de filde?, revin în turnul de veghe al mediului academic, al societ??ii civile. Sunt convins c? de acolo va veni pân? la urm? schimbarea în bine a României”, a mai declarat fostul pre?edinte al Funda?iei Mi?carea Popular?. 

Sursa

Comentarii

comentarii