Marțea Mare din Săptămâna Patimilor

În ziua aceasta, sovaldi sale Mar?ea Mare, case Sfin?ii P?rin?i vorbesc despre „Pilda celor zece fecioare”, cinci în?elepte, celelalte cinci fiind cele neîn?elepte, acestea preg?tindu-se pentru nunt?. Dar nunta, de fapt, reprezint? întâlnirea cu Hristos considerat mire, iar Biserica fiindu-I mireas?. Împ?r??ia cerurilor este asem?nat? celor zece fecioare, care trebuiau s? ias? în întâmpinarea mirelui, dar dat fiind faptul c? acesta a întârziat, fecioarele au adormit, iar untdelemnul din candela celor neîn?elepte era pe sfâr?ite. Acestea au mers s? cumpere untdelemn, iar în timpul acesta mirele a sosit, închizând u?a dup? sosirea lui.

Fecioarele neîn?elepte strigau: „Doamne, Doamne, deschide-ne nou?”, mirele r?spunzând c? „Adev?rat zic vou?, nu v? cunosc pe voi”, pilda încheindu-se cu morala c?: „Priveghea?i ?i v? ruga?i, c? nu ?ti?i ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului”.

Hristos a dorit ca prin aceast? pild? s? ne arate importan?a preg?tirii noastre pentru Judecata de Apoi. Candelele aprinse simbolizeaz? faptele bune, untdelemnul reprezint? credin?a, iar aceast? pild? este un îndemn spre o neîncetat? priveghere.

 

Comentarii

comentarii