Mașinile fără șofer de la Google, fac un pas uriaș înainte

google carCei de la Google lucreaz? de câ?iva ani la ma?inile robotizate, patient capabile s? se descurce singure în trafic, help f?r? interven?ie din partea oamenilor. Recent, pharmacy aceast? tehnologie a f?cut un pas uria? în fa??, prin dezvoltarea capacit??ii de a se descurca singure ?i în traficul urban, nu doar cel de pe autostrad?, acolo unde au fost f?cut primele teste. În prezent, ma?inile Google au parcurs un total de 700.000 de mile, dintre care majoritatea pe autostrad?.

Conform lui Chris Urmson, ?eful de proiect de la Google, cercet?rile se îndreapt? într-o direc?ie bun?. ”Suntem tot mai optimi?ti c? ne îndrept?m spre îndeplinirea unui obiectiv realizabil, un vehicul care s? opereze integral f?r? interven?ie uman?.”, a men?ionat acesta într-o postare pe blog, citat de Mediafax.

Conform acestuia, ma?inile Google sunt acum capabile s? fac? fa?? în traficul urban mult mai bine decât au anticipat în urm? cu doi ani. Ma?inile robotizate se pot descurca într-o multitudine de situa?ii întâlnite des în traficul din ora?e, iar Google sper? s? reu?easc? s? lanseze aceast? tehnologie pân? în 2017.

Compania american? sus?ine c? dezvoltarea unei asemenea tehnologii va reduce în viitor semnificativ num?rul deceselor cauzate de accidente rutiere, deoarece robo?ii vor fi capabili s? conduc? mai eficient ?i mai în siguran?? decât oamenii.

În prezent, manevrarea unei ma?ini robotizate mai necesit? din când în când ?i interven?ia uman?, dar cei de la Google sunt încrez?tori c? vor reu?i în curând s? fac? experien?a omului din ma?in? mult mai relaxant?, în sensul c? acesta va fi capabil s? doarm?, s? citeasc? sau s? munceasc?, f?r? s? acorde aten?ie ma?inii.

Prin sisteme radar ?i h?r?i 3D în timp real, ma?ina poate s? ”vad?” obiectele din jur ?i s? se fereasc? de obstacole, recunoscând patru categorii de obiecte distincte: pietoni, ma?ini în mi?care, bicicli?ti ?i obiecte fixe, precum semnele de circula?ie, curbe sau ma?ini parcate. Tehnologia recunoa?te toate semnele de circula?ie ?i ?tie s? se comporte în conformitate cu acestea.

Google mai are de lucru îns?, pentru c? nu toate  aspectele sunt func?ionale 100%. Spre exemplu, pentru c? este f?cut? s? circule preventiv, ma?ina ?tie când s? se opreasc? într-o intersec?ie, dar nu ?i când s? porneasc? singur?. În plus, compania mai lucreaz? la în?elegerea gesturilor pe care le fac ?oferii între ei ?i la circula?ia pe ploaie sau cea??, care necesit? senzori mai sofistica?i.

Sursa

Comentarii

comentarii