Medicamente ieftine, cu acelaşi efect ca cele scumpe

FMMedicamentele scumpe de pe pia?? au ?i o alternativ? mai ieftin?, order dar cu acela?i efect dup? consum. Nurofenul, varianta mai scump?, poate fi înlocuit în orice moment cu Ibuprofenul, medicament care este de patru ori mai ieftin.

Concret, oamenii în momentul în care ajung la farmacie ?i cer o cutie de Nurofen sunt obliga?i s? scoat? din buzunar peste 40 de lei pentru a achizi?iona 24 de pastile. Asta în condi?iile în care o cutie de Ibuprofen cost?, în farmaciile de lan?, aproximativ 10 lei. Speciali?tii arat? c?, de fapt, substan?a activ? este aceea?i. Doza este ?i ea aceea?i, îns?, de cele mai multe ori, pacientul este pus în situa?ia de a cump?ra produsul cel mai scump. Cu toate acestea, farmaci?tii au obliga?ia s? îi prezinte bolnavului ?i varianta mai ieftin?, astfel încât acesta s? se poat? orienta ?i s? opteze pentru ceea ce îi permite buzunarul.

„Promov?m ?i vrem s? avem acces la medicamente generice, dar cu condi?ia ca ele s? apar?in? unor produc?tori de medicamente care s? fie cunoscu?i ?i care s? fac? parte dintr-o asocia?ie. Astfel, avem garan?ia calit??ii. Atâta timp cât exist? posibilitatea ca tratamentul s? coste mai pu?in, dar s? fie la fel de eficient, nu avem nimic împotriva lor”, a declarat Vasile Barbu, pre?edintele Asocia?iei Na?ionale pentru Protec?ia Pacien?ilor (ANPP).

Nurofen, 24 de comprimate, 45 lei  – Ibuprofen, 20 de comprimate, 10 lei

Nospa, 15 lei – Drotaverin clorhidrat, 7 lei

Panadol, 20 lei – Paracetamol, 7 lei

Biseptol, 18 lei – Cotrimaxazole, 3 lei

Zirtec, 91 lei – Stim 18 lei

Clacid, 36 lei – Claritromicin?, 25 de lei

Cavinton, 81 lei – Vinpocetina, 25 lei

Rinostop, 45 lei – Xilometazolina, 18 lei

Voltaren, 27 lei – Diclofenac, 15 lei

Fastum gel, 47 lei – Ketoprofen, 13 lei

Probleme sunt ?i la produsele eliberate strict în baza prescrip?iilor medicale. Având în vedere faptul c? pe re?et? se trece substan?a activ? ?i nu denumirea comercial? a medicamentului, farmaci?tii prefer? s? indice ei alternativa mai scump?, pacientul fiind nevoit în aceste situa?ii s? acopere diferen?a de pre?. Banii intr? la bugetul farmaciei, ca numerar.

„Sunt situa?ii în care farmaci?tii, de?i au medicamentele de pe re?et?, prefer? s? nu le dea pe acelea ?i s? ofere varianta mai scump?. Iar pacientul, care nu î?i cunoa?te drepturile, accept? s? dea bani în plus. Este ilegal ce fac cei din farmacii, pentru c? în contractul cadru se arat? c? farmacistul este obligat s? dea produsul pentru care nu trebuie achitat? coplat?. Farmacistul decide ce elibereaz?. Dac? d? un produs de 10 lei, cum e cel de pe re?et? sau un produs de 100 de lei, care îi aduce profit”, a explicat Lauren?iu Mihai, directorul executiv al Asocia?iei Produc?torilor Români de Medicamente Generice (APMGR).

Tocmai din acest motiv, în noiembrie 2014, Ministerul S?n?t??ii a demarat un control de amploare în farmacii, pentru a depista neregulile.

„Este imposibil s? controleze toate cele 8.000 de farmacii, câte exist? în România. Ideea este c? în aceste controale trebuie s? se ?in? cont de faptul c? sunt ?i farmacii care au dificult??i de aprovizionare, dar ?i c? produsele cele mai ieftine merg la export paralel”, a explicat, la vremea respectiv?, Clara Popescu, vicepre?edintele Colegiului Farmaci?tilor din România (CFR).

Sursa

Comentarii

comentarii