Medicamentele cu CANABIS, la vânzare în farmaciile româneşti

images (2)Canabisul medicinal poate fi utilizat ?i în ?ara noastr?. Eficien?a medicamentului este deja dovedit? în cancer pentru ameliorarea durerii, ailment în epilepsie, scleroz? multipl? ?i alte afec?iuni. Bolnavii români vor putea fi trata?i cu canabis peste câteva luni, întrucât produc?torii de medicamente nu au f?cut demersurile necesare pentru producerea acestor medicamente.

Canabisul medicinal poate fi administrat ?i în România pe baza unei re?ete de la medic, la fel ca alte substan?e care se afl? sub control na?ional, cum este de exemplu morfina. În prezent, medicamentele pe baz? de canabis nu se g?sesc în farmaciile române?ti, pentru c? niciun produc?tor nu a depus cerere la Agen?ia Na?ional? a Medicamentului.

Din momentul în care un produc?tor va depune o astfel de cerere, procedura pân? când medicamentele vor putea fi scoase pe pia?? va dura în jur de trei luni. Pe de alt? parte, astfel de tratamente sunt la încept ?i la nivel mondial, astfel încât medicii români nu au experien?? în administrarea medicamentelor cu canabis medicinal.

Dup? ce produsele vor fi disponibile pe pia??, urm?torul pas va fi introducerea produselor pe lista medicamentelor compensate, la fel cum se întâmpl? ?i în celelalte ??ri europene.

Sursa

Comentarii

comentarii