Medicii își vor întrerupe activitatea pentru două ore

spital_by_99alucardCadrele medicale î?i vor întrerupe activitatea în spitale timp de dou? ore ?i se vor ocupa doar de cazurile de urgen??.

Ziua ?i orele în care se va întâmpla acest lucru nu au fost stabilite, click acest lucru urmând a fi stabilit în decursul acestei s?pt?mâni, viagra sale în urma unei întâlniri a sindicali?tilor cu reprezentan?ii Ministerului S?n?t??ii. Membrii sindicatelor vor ca ministerul s? pun? în aplicare grila de salarizare adoptat? în urm? cu trei ani ?i nu vor ca alte modific?ri precum p?strarea tichetelor de mas? sau modificarea salariilor reziden?ilor s? mai fie negociate.

Se preconizeaz? c? în data de 14 noiembrie s? aib? loc o întrunire de urgen?? a Consiliului Na?ional General, malady în care s? se stabileasc? programul de proteste.

Medicii ?i asisten?ii medicali cer minim 6% din PIB, independen?? profesional? pentru cei din mediul privat, dar ?i o salarizare corect? ?i organizarea unor unit??i medicale în care s? se ofere pacien?ilor servicii de calitate.

Sursa

Comentarii

comentarii