Medicii pășcăneni au susținut o operație reușită, chiar dacă spitalul nu era echipat pentru aceasta!

Spitalul Municipal Pa?cani

O tân?r? de 16 ani din Ciohor?ni care a fost adus? de urgen?? în Compartimentul Primiri Urgen?e Pa?cani acuzând dureri în zona apendicelui, view din cauza unei salpingite, o inflama?ie a trompelor uterine.

De?i spitalul nu poate performa o opera?ie de acest fel, familia copilei a refuzat transferul la un spital din Ia?i, implorând medicii p??c?neni s? fac? opera?ia în spitalul municipal. Decizia p?rin?ilor s-a dovedit a fi una inspirat?: de?i nu erau echipa?i întru-totul pentru aceast? opera?ie, copila este acum în stare bun?.

Conducerea unit??ii medicale se lupt? pentru ca Spitalul s? treac? la un nivel de competen?? mai ridicat, pentru a reduce atât cazurile care trebuie trimise la unit??ile medicale din Ia?i, dar ?i pentru a scuti pacien?ii în stare grav? de un drum cu ambulan?a: „De?i nivelul de competen?? este 4, familia a refuzat transferul într-o clinic? superioar?, iar acest caz a fost rezolvat în Spitalul nostru, cu evolu?ie favorabil?. Legat de nivelul de competen??, noi am transferat toat? baza de date c?tre Ministerul S?n?t??i, dar atâta timp cât exist? descentralizarea în sistemul sanitar, comunitatea hot?r??te de  ce servicii medicale are nevoie, nu Ministerul”, a spus Costic? Pânzaru, aflat într-o pozi?ie de conducere a Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii