Melodiile noi – relaxante pentru creier

Cercet?torii canadieni afirm? c? melodiile noi ar putea fi considerate „o recompens?” pentru creier. Ace?tia au descoperit faptul c? anumite zone cerebrale au devenit active atunci când voluntarii din acest studiu ascultau diverse compozi?ii pentru prima dat?.

Pentru realizarea acestui studiu, story cercet?torii au utilizat dispozitive de imagistic? prin rezonan?? magnetic? (RMN-uri),  informeaz? bbc.co.uk.

Cu cât ascult?torului îi pl?cea bucata muzical? pe care o asculta, cu atât erau mai puternice conexiunile din regiunea cerebral? denumit? „nucleu accumbens”.

Medicul Valorie Salimpoor de la Rotman Research Institute din Toronto, coordonatoarea studiului, a m?rturisit: „?tim deja c? nucleul accumbens este implicat în procesul de recompensare. Îns? muzica este abstract?. Nu este ceva care s? semene cu situa?ia în care î?i este foame, e?ti pe punctul de a mânca ceva ?i e?ti cu adev?rat încântat de ideea c? vei mânca – acela?i lucru se aplic? ?i pentru sex ?i bani – pentru acestea sunt situa?iile în care medicii constat? în mod normal o anumit? activitate în nucleul accumbens”.

 „Interesant în descoperirea noastr? este faptul c? am ar?tat c? oamenii anticipeaz? ?i devin încânta?i de ceva care este complet abstract – urm?torul sunet pe care urmeaz? s? îl auzi”, a ad?ugat ea.

Pentru acest studiu, realizat la Montreal Neurological Centre din cadrul Universit??ii McGill, cercet?torii canadieni le-au prezentat celor 19 voluntari 60 pasaje muzicale noi, alese în func?ie de preferin?ele muzicale ale acestora.

Pe m?sur? ce voluntarii ascultau piesele care aveau o durat? de 30 de secunde, ei aveau posibilitatea de a le cump?ra pe unele dintre ele, de pe un site construit sub forma unui magazin muzical online.

Sursa

Comentarii

comentarii