Meșterii populari au ajuns la Pașcani

targ-mesteri-2007-1Ast?zi a început cea de-a VI-a edi?ie a ”Târgului Me?terilor Populari” . Timp de 3 zile, prescription p??c?nenii vor putea vedea tradi?ii din domenii fundamentale ale artei ?i tehnicii populare, salve precum prelucrarea lemnului, cro?etatul, pictura, nuiel?ria ?i împletitul.

Aproximativ 40 de me?teri populari reuni?i din toate zonele etnografice ale României, dar ?i din Republica Moldova ?i-au instalat înc? din diminea?a acestei zile produsele în fa?a Casei de Cultur? “Mihail Sadoveanu”, Pa?cani. Ace?ti arti?ti populari în straie tradi?ionale vor s? arate cele mai frumoase me?tesuguri pe care le realizeaz? cu mult? migal?.

Procesul integral începe din planta?ii de nuiele, aici intervine agricultura nuielelor, pr??it, stropit, apoi t?iat, sortat pe lungime, grosime, fierbere timp de 8 ore, sortat din nou, apoi ajunge la faza de împletire“, ne-a declarat Iulian Todera?cu din Heci.

Este o tradi?ie mai veche prin care se prelucra lemnul. Suntem la a IV-a edi?ie de când venim ?i suntem mul?umi?i de p??c?neni, îi invit?m s? vin? s? ne viziteze, s? ne aprecieze ?i mul?umim la tot ora?ul Pa?cani c? sunt oameni cumsecade“, ne-a spus Vasile Neam?u din Neam?.

V?d un ora? modernizat, cu oameni frumo?i ?i deschi?i“, ne-a precizat Gheorghe Ciobanu, pictor din B?l?a?i.

Tot în cadrul acestui eveniment, Eugenia ?i Victor Vârlan, profesori de limba român?, care se zbat pentru ca tradi?iile ?i obiceiurile populare s? nu dispar? de la sate, a pus în scen? o ?ez?toare numit? “Dor de Lunc?”.

Participan?ii au fost premia?i cu diplome de c?tre Daniela Calistru, directoarea Casei de Cultur?, dar ?i de Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pa?cani.

Organizatori sunt Muzeul Municipal, Prim?ria Municipiului ?i Asocia?ia Me?terilor Populari, precum ?i Casa de Cultur?.

Sursa

Comentarii

comentarii