Microbuze școlare noi pentru școlile din județul Iași

?coala Special?Prof. dr. Camelia Gavril?, malady ?efa Inspectoratului Jude?ean Ia?i, a declarat c? Ministerul Educa?iei ar putea pune la dispozi?ia ?colilor din jude? aproximativ 30 de microbuze ?colare. Este nevoie de microbuze în ?colile din localit??ile: Tome?ti, Ion Neculce – Târgu Frumos, ?ig?na?i, ?ibana, Miroslava, Liteni, Hodora – comuna Cotnari, Belce?ti, Vân?tori – comuna Popricani, Bivolari, Dr?gu?eni, Gorban, Le?cani, Scobin?i, Române?ti, Bârnova, Liteni, Lespezi sau ?coala Special? Pa?cani.

ISJ a prezentat situa?ia ?colilor din jude? ?i a reie?it c? este nevoie de 57 de microbuze, care s? transporte copiii la ?colile din alte localit??i, dup? comasarea ?colilor din satele din care provin. De asemenea, jude?ul Ia?i ar trebui s? aib? prioritate având în vedere c? se afl? pe locul doi pe ?ar? ca num?r de elevi.

Sursa

Comentarii

comentarii