Mii de navetişti lăsaţi fără tren

RegiotransÎn urma cercet?rilor DNA la Regiotrans, sales au fost suspendate 20 de trenuri private.

Autoritatea de Siguran?? Feroviar? a decis suspendarea licen?ei celui mai mare operator privat de transport feroviar, ai c?rei patroni sunt fie dup? gratii, fie s-au sinucis, dup? ce a constatat c? 29 din cele 200 de trenuri ale companiei au probleme tehnice.

„Având în vedere deficien?ele constatate cu ocazia verific?rii cerin?elor de acordare a certificatului de siguran?? referitoare la efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic prevederilor legislative, ASFR a retras certificatul de siguran??. Retragerea s-a efectuat începând cu data de 17 martie, pentru nerespectarea cerin?elor care au stat la baza acord?rii acestuia. Începând cu aceast? dat?, societ??ii Regiotrans SRL îi este interzis s? efectueze opera?iuni de transport feroviar pân? la ob?inerea unui nou certificat de siguran??, în urma elimin?rii neconformit??ilor constatate“, se men?ioneaz? într-un comunicat al ASF.

Decizia ASF înseamn? suspendarea a 19 trenuri care circul? pe rutele Ia?i – Dorohoi, Ia?i – Hârl?u, Ia?i – Buh?ie?ti – Roman, Ia?i – Târgu Frumos – Pa?cani ?i Pa?cani – Dolhasca – F?lticeni. Situa?ia acestor trenuri urmeaz? s? fie reglementat?. Reprezentan?ii CFR C?l?tori spun c? societatea este dispus? s? preia o parte din traseele operate pân? acum de Regiotrans, pentru aceasta fiind îns? necesar? aprobarea Ministerului Transporturilor.

„Noi am trimis înc? de diminea?? documenta?ia necesar? ?i a?tept?m aprobarea. Putem intra din orice moment pe Dorohoi ?i Hârl?u, care sunt rutele cele mai solicitate, mai ales de elevi ?i naveti?ti. Nu putem îns? opera pe aceste trasee decât dup? ce vine aprobarea“, a declarat Iordan Vintil?, directorul Regionalei Ia?i a CFR C?l?tori. Acesta a precizat c?, ?i în condi?iile în care aprobarea necesar? va fi eliberat? imediat, societatea nu poate prelua mai mult de 40% din rutele operate pân? acum de Regiotrans.

„Nu avem suficient material rulant. Nu avem suficien?i oameni. Sunt rute pe care nu am mai intrat de 7-8 ani ?i sunt proceduri specifice de urmat pentru a putea circula. Nu suntem dimensiona?i pentru a prelua toate rutele Regiotrans. Vom încerca s? respect?m cât mai mult posibil orarul pe rutele care ne vor fi aprobate“, a spus Iordan Vintil?.

Unul din cei doi proprietari ai Regiotrans Bra?ov, Costel Coman?, s-a sinucis luna trecut? într-un avion spre Costa Rica. Asociatul s?u, Iorgu Ganea, se afl? în arest fiind cercetat de DNA pentru mituirea unui ?ef din CFR C?l?tori responsabil de siguran?a circula?iei.

Sursa

Comentarii

comentarii