Milionarul de la Loto din Târgu Frumos riscă să rămână pe drumuri

26-27_insolventa_shutterstock_42Când a câ?tigat premiul cel mare la loto în 2008, decease Mihai Cazacu s-a considerat cel mai norocos om. Îns?, cu timpul, problemele s-au adunat, ajungând ca în 2014 s? fie urm?rit de creditori, iar firma s?-i fie în faliment.

Dup? ce a câ?tigat 3,8 milioane la 6 din 49 în 2008, ie?eanul ?i-a deschis o firm?. Acum, firma este în faliment. Milionarul Ia?ului risc? s? r?mân? ?i f?r? cele mai valoroase bunuri dac? se decide recuperarea crean?elor de c?tre creditori. Acesta are datorii la mai multe societ??i ?i institu?ii publice. Printre acestea se num?r? ?i Direc?ia General? a Finan?elor Publice Ia?i. Anterior, Cazacu fusese condamnat la 1 an ?i jum?tate de închisoare.

Investi?ia lui Mihai Cazacu în firma de construc?ii SC Andrei Construct SRL s-a transformat în pierdere. Spiritul de afacerist nu l-a ajutat, firma cu domeniul de activitate lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale intrând în faliment.

Pe portalul Tribunalului Ia?i se poate observa c? firma a intrat mai întâi în insolven??, iar de curând în faliment. SC Andrei Construct SRL are datorii c?tre SC Level AG SRL, o firm? din Pa?cani care lucreaz? în domeniul producerii de pavele ?i borduri vibropresate, SC Vodafone Romania, SC Moldomec SRL ?i Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice.

Termenul pentru stabilirea tabelului definitiv al crean?elor este stabilit pentru luna noiembrie a acestui an. Dac? se decide recuperarea datoriilor de c?tre creditori prin atragerea r?spunderii administratorilor firmei, milionarul Ia?ului risc? s? r?mân? pe drumuri.

Sursa

Comentarii

comentarii