Mîndroiu este acuzat de corupţie!

Adrian Mîndroiu, decease fostul director general al Autorit??ii de Management pentru POS Mediu este  acuzat c? a primit mit? de la doi administratori ai unor firme de consultan??, tadalafil prin urmare a  fost re?inut pentru s?vâr?irea unor  infrac?iuni de  corup?ie.

Fost director general ?i în prezent director la Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Sectorial Mediu (AMPOSM), buy cialis Mîndroiu este cercetat pentru patru fapte de trafic de influen?? ?i pentru corup?ie.

Al?turi de acesta sunt cerceta?i  Nicolae Frank ?i Vlad Cristian Goga, administratori ai unor societ??i de consultan??, ace?tia fiind acuza?i de cump?rare de influen?? ?i asociere în vederea s?vâr?irii infrac?iunii de corup?ie.

Procurorii au dispus re?inerea celor trei ?i cer vineri Tribunalului Bucure?ti arestarea lor preventiv? pentru 29 de zile.

Potrivit procurorilor, din noiembrie 2011 ?i pân? în prezent, Adrian Mîndroiu a primit în mod repetat bani ?i bunuri ?i a acceptat daruri de la reprezentan?ii firmelor conduse de Nicolae Frank ?i Vlad Cristian Goga, “pentru a interveni pe lâng? diferi?i func?ionari din cadrul AMPOSM pentru favorizarea intereselor comerciale ale grupului men?ionat, între care ?i firma Tahal Consulting Engineering SRL”.

Reprezentan?ii firmei Tahal Consulting Engineering SRL ?i autoritatea de mediu au semnat în 5 aprilie 2011 un contract care avea ca obiect acordarea de asisten?? tehnico-economic? pentru direc?iile ?i birourile de implementare din cadrul unor organisme intermediare apar?inând de POSM, legat de proiectele finan?ate din asisten?a financiar? nerambursabil?, valoarea contractului fiind de 19,94 milioane de lei.

Procurorii au precizat c? se efectueaz? acte de urm?rire penal? ?i fa?? de alte persoane.În aceast? cauz?, procurorii au beneficiat de sprijinul ofi?erilor din structurile specializate în culegerea de informa?ii.

 

Sursa

Comentarii

comentarii