Minciunile din industria alimentară

Industria alimentar? se bazeaz?, store de multe ori, buy pe informa?ii care induc oamenii în eroare, dar pe care cu to?ii prefer?m s? le credem. De câte ori nu am citit pe ambalajele produselor pe care le achizi?ion?m „produs natural” când, în realitate, alimentul respectiv nu are nici o leg?tur? cu naturalul?

S? lu?m mierea drept exemplu. Ai putea s? crezi c? este un produs natural. Albinele o produc, ur?ii o fur? de la albine ?i noi o mânc?m. Ei bine, nu e chiar a?a. Foarte mul?i comercian?i cump?r? mierea din China. Iar produc?torii chinezi filtreaz? tot polenul din miere care s?-i ascund? originea, adaugând apoi îndulcitori artificiali.

Nimic nu este mai apetisant decât un pui auriu, bine copt sau pr?jit. Ni se face foame numai când citim sau scriem despre el. În realitate, îns?, s-ar putea ca mul?i dintre noi nici m?car s? nu ?tim ce gust are puiul adev?rat. Asta pentru c? p?s?rile sunt injectate cu substan?e care intensific? gustul c?rnii. De multe ori, puii pot fi „îndopa?i” cu astfel de substan?e pân? în momentul în care acestea ating o pondere de 30% din greutatea lui. Bineîn?eles, este doar o coinciden?? c? puiul este vândut la kilogram.

O alt? “oroare” o g?sim în industria c?rnii, în care se folose?te o substan?? numit? „transglutaminaza” sau, mai popular „lipiciul de carne”. Transglutaminaza este folosit? pentru a îmbina buc??i de carne de vit? care provin de la exemplare diferite, arat? cracked.com.

?i dac? avea?i impresia c? somonul pe care îl cump?ra?i din magazine a înotat m?car o zi din via?a lui în amonte pe vreun râu, v? în?ela?i amarnic. Somonii din ziua de azi provin din cresc?torii aglomerate. Pentru a-i da un aspect pl?cut, cât mai apropiat de cel natural, produc?torii vopsesc carnea în roz folosind agen?i de colorare crea?i de o companie farmaceutic?.

Comentarii

comentarii