Ministerul Educaţiei: Sesiunea specială a Bacalaureatului 2014 se va desfăşura în luna mai

elevi_eleveSesiunea special? a Bacalaureatului 2014 se va desf??ura în perioada 17-30 mai 2014, health a decis Ministerul Educa?iei Na?ionale. Este vorba despre sesiunea de BAC rezervat? elevilor care fac parte din loturile olimpice sau care merg la competi?ii sportive ?i artistice interna?ionale, care se desf??oar? în perioada sesiunii normale de bacalaureat.

De precizat este c? sesiunea aceasta se desf??oar? în conformitate cu metodologia aprobat? prin OMECTS nr. 4.799 din 2010 privind organizarea ?i desf??urarea examenului de Bacalaureat 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, valabil? ?i pentru examenul de bacalaureat 2014 ?i prin OMEN nr. 4923 din 2013 privind organizarea ?i desf??urarea examenului de bacalaureat na?ional, arat? oficialii ministerului.

La nivelul jude?ului Ia?i sunt aproximativ 30 de elevi în aceast? situa?ie.

Sursa

Comentarii

comentarii