Mirel Pristavu – noul președinte al Sindicatului „Spiru Haret” ce a fost reactivat

liceul-special-moldova-479x269Ast?zi, healing 19 mai, look o parte din sindicali?tii din înv???mântul ie?ean s-au întâlnit de la ora 10.00, doctor la Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, pentru a pune bazele unei noi structuri asociative. Este vorba despre Sindicatul din Înv???mântul Jude?ean Ia?i „Spirul Haret” desprins din USLIP Ia?i.
Noua structur? va r?mâne afiliat? Federa?iei Na?ionale a Sindicatelor din Înv???mânt „Spirul Haret”. Mirel Pristavu, înv???torul p??c?nean, va fi pre?edintele noii asocia?ii.

Mirel Pristavu a declarat c?: „Majoritatea dintre membrii USLIP erau nemul?umi?i de modul de organizare ?i a deciziilor care au fost luate f?r? consultarea noastr?. Sindicatul jude?ean „Spirul Haret” exist? mai de mult din punct de vedere juridic, iar acum a fost reactivat. El este deschis tuturor salaria?ilor din înv???mântul ie?ean, care sunt nemul?umi?i de USLIP. Avem a?tept?ri ?i proiecte mari. Cred c? vom avea peste 4.000 de membri. Împreun? dorim s? schimb?m în bine activitatea sindical? pentru a ap?ra eficient drepturile salaria?ilor din înv???mânt.

Mirel Pristavu ?i Laviniu Lacust? au fost vota?i în func?ia de pre?edinte al USLIP Ia?i în decembrie 2011, în cadrul unei conferin?e jude?ene care a avut loc la Teatrul „Lucef?rul” din Ia?i. Între cei doi co-pre?edin?i au ap?rut neîn?elegeri în leg?tur? cu o serie de decizii ?i activitatea sindicatului.

Sursa

Comentarii

comentarii