Mitropolitul Moldovei întreabă de noul cimitir al Pașcaniului

noul-cimitir-479x403Mitropolitul Moldovei ?i Bucovinei, remedy IPS Teofan întreab? de noul cimitir al Pa?caniului. Prim?ria Municipiului a fost dat? în judecat? iar Consiliul Jude?ean Ia?i refuza aprobarea.

Noul cimitir din Pa?cani a ajuns motiv de îngrijorare pentru Mitropolitul Moldovei. IPS Teofan urm?re?te îndeaproape demersurile administra?iei locale pentru amenajarea noii loca?ii ?i a cerut urgentarea lor pe motiv c? nu mai sunt locuri de veci libere în vechiul cimitir.

Protopopul Pavel Postolachi atrage aten?ia c? sunt zeci de solicit?ri pe lista de a?teptare din partea celor care vor s? amenajeze un loc de veci ?i ca urgen?ele pot fi rezolvate doar în urma în?elegerii cu cei care le de?in deja în vechiul cimitir.

Dac? ar fi amenajat noul cimitir, site ar corespunde cerin?elor comunit??ii câteva sute de ani, spune protopopul Pavel Postolachi. Sunt aproape dou? hectare de teren care trebuie urgent împrejmuite ?i amenajate c?ile de acces.

Demersurile au fost blocate din cauza unei unui proces. Unul dintre vecinii noului cimitir a dat în judecat? Prim?ria motivând c? o suprafa?? de teren i-ar apar?ine. Prim?ria Pa?cani caut? noi solu?ii pentru deblocarea situa?iei. Din cauza procesului deschis de J?nica Lozonschi, Consiliul Jude?ean Ia?i a refuzat s? dea avizul de urbanism, pân? la clarificarea litigiului. Proiectele ?i cartea funciara au fost deja f?cute iar lucr?rile trebuiau de mult s? înceap?.

Men?ion?m c? înc? din anul 2014 au fost demarcate demersurile pntru amenajarea noului cimitir. Loca?ia a fost stabilit? pe un teren liber din spatele fostei scoli din Fântânele.

Sursa

Comentarii

comentarii