Modernizări la școlile speciale din județ

scoala speciala nevazatori targu frumos?colile speciale din jude? urm?resc s? depun? iar dosare pentru a beneficia de fondurile necesare moderniz?rilor.

Este ?i cazul ?colii Speciale pentru Nev?z?tori din Târgu Frumos, thumb unde conducerea lucreaz? la întocmirea documenta?iei necesare pentru continuarea programului de reabilitare a cl?dirilor din subordine. „Unitatea noastr? a fost inclus? într-un program de reabilitare ?i consolidare, case în perioada 2008-2012, îns? din acel proiect ne-au mai r?mas dou? cl?diri care ar mai necesita lucr?ri de reabilitare”, a declarat Margareta Pristavu, directoarea ?colii Speciale pentru Nev?z?tori.

Cl?dirile pentru reabilitarea c?rora se dore?te ob?inerea de fonduri europene sunt corpurile C2 ?i C3, care ad?postesc s?li de curs, dormitoarele fetelor, dar ?i un hol de dimensiuni mari care se dore?te a fi mansardat. „Lucr?rile sunt necesare deoarece tâmpl?ria este veche, iar pe perioada iernii avem probleme cu frigul. În ceea ce prive?te construc?ia unei mansarde în zona holului mare, acesta este necesar?, deoarece am avea mai multe spa?ii de depozitare, având în vedere c? noi avem un regim de internat ?i s-au adunat foarte multe lucruri”, a conchis directoarea Pristavu.

Conform calculelor f?cute de reprezentan?ii institu?iei de înv???mânt, valoarea lucr?rilor s-ar ridica la suma de 200.000 de lei ?i ar urma s? ob?in? finan?are în perioada 2014-2020.

Sursa

Comentarii

comentarii