Modificări ale examenului pentru obținerea permisului de conducere

examen-autoÎncepând de ast?zi, sale 23 iulie 2014, unhealthy examenul pentru ob?inerea permisului de conducere sufer? o serie de modific?ri. Acestea vizeaz? con?inutul dosarului candidatului, dar ?i câteva aspecte în cadrul probei de traseu.

Candida?ii vor fi obliga?i s? ata?eze la dosarul de examinare un nou document – o declara?ie pe propria r?spundere cu privire la cet??enie, pentru combaterea turismului ilegal de permise de conducere în spa?iul UE.

Se modific?, de asemenea, ?i cerin?ele în timpul “traseului” pentru anumi?i candida?i.

Candida?ii la categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ?i DE trebuie, printre altele, s? controleze elementele de securitate legate de înc?rcarea autovehiculului (caroseria remorcii, obloanele de înc?rcare, mecanismul de înc?rcare, dac? este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de înc?rcare, fixarea înc?rc?turii), s? controleze mecanismul de cuplare ?i conexiunile instala?iei de frânare ?i instala?iei electrice sau s? verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, func?ionalitatea mecanismului de direc?ie, a instala?iei de frânare, a instala?iei de ungere/r?cire, a luminilor, semnaliz?rii ?i a avertizorului sonor. Ace?tia trebuie s? verifice vizual starea anvelopelor, fixarea ro?ilor (starea piuli?elor de la ro?i), starea ap?r?toarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor ?i ?terg?toarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de r?cire, fluidul de sp?lare), a blocurilor de lumini/semnalizare fa??/spate, a catadioptrilor, precum ?i existen?a trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante ?i a sting?torului de incendiu.

De asemenea, ei trebuie s? cunoasc? ?i s? urm?reasc? aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activit??ii conduc?torului auto astfel cum este definit? potrivit Regulamentului (CEE) nr.3821/85. “Cerin?a referitoare la cunoa?terea ?i urm?rirea aparaturii de înregistrare a activit??ii conduc?torului auto nu se aplic? solicitan?ilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intr? în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr.3821/85?.

Sursa

Comentarii

comentarii