Modificări drastice la CODUL RUTIER

desc?rcareMinisterul Afacerilor Interne promoveaz? noi modific?ri la Codul Rutier, pill cu pedepse drastice pentru ?oferii care încalc? grav regulile de circula?ie sau care nu î?i pl?tesc amenzile. Cea mai important? schimbare îi prive?te pe cei care nu î?i pl?tesc amenzile rutiere ?i care vor r?mâne f?r? permisul de conducere, buy dac? nu achit? amenda în 30 de zile de la constatarea contraven?iei.

Proiectul de lege introduce ?i noi pedepse, order care pot ajunge pân? la suspendarea carnetului pentru 4 ani ?i amenzi maxime de 16.000 de lei (aproximativ 3.600 de euro). De asemenea, ?oferii care comit infrac?iuni rutiere dar sunt sco?i de sub urm?rire penal? sau scap? doar cu pedepse administrative î?i pierd carnetele pe perioade care pot ajunge chiar la 5 ani.

Proiectul de lege va sta 10 zile în dezbatere public?, apoi va fi aprobat prin Ordonan?? de urgen?? de Guvern, conform MAI.

Sursa

Comentarii

comentarii