Modificări în Codul rutier: viteze mai mari, dar fără alcool

politist_control_trafic_a7f223cacc_400_300Senatorii propun ca limitele de vitez? în localit??i ?i în afara lor, there pe drumurile expres, click s? creasc? cu câte 10 kilometri pe or?, view dup? ce trei comisii parlamentare au avizat pozitiv un amendament la proiectul de lege de modificare a Codului rutier. Ast?zi, senatorii din Comisiile Juridic?, pentru Administra?ie public? ?i pentru Ap?rare vor decide dac? interzic cu des?vâr?ire consumul de alcool înainte de a urca la volan, dup? ce în ?edin?a de ieri acestui amendament i-a lipsit un singur vot pentru a fi adoptat. Tot ieri, comisiile au decis men?inerea în Codul rutier a prevederii potrivit c?reia, pentru amenzile contraven?ionale de pân? 1.700 lei (20 puncte-amend?), contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jum?tate din minimul amenzii.

Pre?edintele Comisiei pentru Administra?ie, Darius Vâlcov, a declarat, la finalul ?edin?ei, c? majorarea vitezei maxime de la 100 km/h la 110 km/h pentru drumurile expres se justific? prin faptul c? „drumurile expres se apropie mai mult de autostr?zi, sau ar trebui s? se apropie, decât drumurile na?ionale europene”. Întrebat despre faptul c? în prezent în România nu exist? drumuri catalogate ca fiind „expres”, el a r?spuns: „În momentul în care vor fi catalogate, pentru c? ele exist?, numai cele spre Moldova, ele vor trebui s? aplice aceast? reglementare dac? va trece de plen ?i de Camera Deputa?ilor”. Referitor la amendamentul prin care în localit??i se poate circula cu o vitez? maxim? de 60 km/h, Vâlcov a opinat c? „fiecare î?i poate controla foarte bine viteza, astfel încât s? evite accidentele”. „Totu?i, viteza de 50 km/h, pentru colegii senatori, a p?rut pu?in ?i de aceea s-a acceptat ?i aceast? modificare doar pentru categoria B”, a explicat senatorul.

În plus, senatorii vor decide ast?zi dac? va fi interzis cu des?vâr?ire consumul de alcool înainte de urcarea la volan, dup? ce, în ?edin?a de ieri, acestui amendament i-a lipsit un singur vot pentru adoptare. Guvernul a propus, prin proiect, reducerea pragului nivelului alcoolemiei de la care fapta este considerat? infrac?iune de la 0,8 g/l alcool pur în sânge în prezent, la 0,5 g/l alcool pur în sânge. La dezbaterile din comisii, senatorul ?erban Nicolae a propus interzicerea cu des?vâr?ire a consumului de alcool, amendament sus?inut ?i de pre?edintele Comisiei pentru Administra?ie, Darius Vâlcov. ?erban Nicolae a spus, în timpul dezbaterilor, c?, de?i legisla?ia altor ??ri permite, cu o limit?, consumul de b?uturi alcoolice, urmat de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, reglementarea în aceast? materie trebuie s? ?in? cont „de specificul poporului român, care nu are o educa?ie în sensul modera?iei”. La rândul s?u, senatorul Sebastian Grapa a afirmat c? „nu are ce c?uta alcoolul la volan”. „Cel care vrea s? bea, trebuie s? mearg? cu un taxi (…)”, a conchis liberalul. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonan?ei de Urgen?? 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, pentru care cele trei comisii senatoriale urmeaz? s? redacteze ast?zi un raport, prevede interdic?ia conducerii unui vehicul de c?tre o persoan? aflat? sub influen?a b?uturilor alcoolice, având o concentra?ie alcoolic? de peste 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat sau 0,2 g/l alcool pur în sânge ori a substan?elor, produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Sursa

Comentarii

comentarii