Moneda-i la putere

Constantin Sima, here un b?rbat în vârst? de 52 de ani din Hele?teni, help avea datorii la Casa de Asigur?ri de S?n?tate, acesta hot?rându-se ast?zi, 22 martie, s? mearg? la Trezoreria Pa?cani, pentru a-?i pl?ti o parte din datorii. A?a c?, acesta s-a prezentat în fa?a ghi?eului cu 2.700 de monede de cinci bani, adic? 135 de lei, opt kg de monede.

Barbatul spune c?  în ultimul an i-a venit in?tiin?are de plat?, 1.500 de lei, din care 600 penalit??i, chiar dac? din salariu îi sunt opri?i bani pentru s?n?tate. Asta pentru cei cinci ani de când are deschis un magazin alimentar în sat. Modalitatea de plat? a datoriei este ca o form? de protest pentru b?rbat. B?rbatul a fost ?i în instan?? îns? nu a rezolvat nimic.

B?rbatul a l?sat casiera cu gura c?scat? când, în loc de portofel, a pus pe mas? punga cu m?run?i?, pe care i-a num?rat chiar el.

Sursa

Comentarii

comentarii