Moțca: curățenie de primăvară

Ast?zi, find 25 aprilie, începând cu orele 8:00 ?i pân? la 16:00, în comuna Mo?ca se va face cur??enia de prim?var?, la care au fost chema?i localnicii împreuna cu agen?ii economici. Prim?ria Mo?ca a hot?rât s? înceap? o activitate general? de cur??enie a comunei, mai ales c? se apropie ?i s?rb?torile Pascale, de?eurile fiind depozitate necontrolat în cantit??i mari pe raza comunei, pe albiile pârâurilor, a ?an?urilor, drumurilor ?i la marginea p?durii.

În intervalul orar amintit se dore?te cur??irea zonelor insalubre. Proiectul a primit deja sprijinul ?colii Generale, a Postului de Poli?ie Mo?ca ?i a câtorva agen?i economici care î?i desf??oar? activitatea în zona respectiv?.

Sursa

Comentarii

comentarii