Motiv de îngrijorare! ApaVital se lăuda la Paşcani că au rezolvat problema canalizărilor din Iaşi

logo apaMunicipiul Ia?i a fost invadat de ape, there dup? ce canaliz?rile n-au mai f?cut fa?? ?i au cedat în urma ploii de asear?.

Ora?ul a fost inundat pentru a doua oar? în acest an. Ploaia de asear? a înghi?it ora?ul, iar circula?ia a fost pus? în dificultate obligând mijloacele de transport s? fie întrerupte.

Asta dup? ce, nu cu mult timp în urm?, ?efii ApaVital veneau în Consiliul Local la Pa?cani, ?i se l?udau cu marele proiect de investi?ii din municipiul Ia?i. Spuneau atunci c? au rezolvat problema re?elelor de alimentare cu ap?, ?i a canaliz?rii, dar se pare c? lucrurile nu au stat chiar a?a.

Imaginile postate pe re?elele de socializare de ie?eni revolta?i, cât ?i cele publicate de mass media jude?ean?, sunt mai mult decât îngrijor?toare ?i arat? exact contrariul.

Sursa

Comentarii

comentarii