Mulțumim, AVENSA! Pășcănenii au plătit pentru strategia de dezvoltare a Sighișoarei!


Prim?ria Pa?cani 2Strategia de dezvoltare a municipiului Pa?cani realizat? de firma de consulan?? AVENSA din Ia?i este de tot râsul. 
Analizând documentul publicat pe site-ul prim?riei constat?m c? acesta con?ine grave erori gramaticale ?i de ortografie, site precum ?i informa?ii eronate.

P??c?nenii puteau afla din Strategia de Dezvoltare a Pa?caniului c? „Sighi?oara beneficiaz? de servicii de televiziune analogic?, digital? ?i transmisie prin satelit. Aceste servicii sunt furnizate de RCS-RDS ?i ROMTELECOM”  ?i c? în Pa?cani „principalii furnizori  de servicii de internet ?i televiziune prin cablu sunt ROMTELECOM, UPC ?i RCS-RDS”.

Din strategia retras? puteam afla c? nelini?tea p??c?nenilor în leg?tur? cu problemele de contractare a serviciilor de ap?-canal nu este întemeiat?. Asta deoarece conform documentului însu?it de primarul Dumitru Pantazi, Prest Serv Apa este în continuare furnizorul local al acestor servicii. Mai mult, cei care au pl?tit facturi imense la apa meteoric? trebuie s? se revolte pentru c? pre?ul acestor servicii este, tot în conformitate cu acest document, de doar 1,7 lei cu TVA pentru un metru cub ?i nu de 2,8 lei cât le-a fost facturat de ApaVital.

Strategia ne mai spunea un lucru ne?tiut de p??c?neni: serviciul de iluminat public este concesionat unui operator privat ?i anume Lincas SRL. Drept urmare, dac? era s? trat?m cu seriozitate acest document, peti?iile pentru iluminatul public trebuiau direc?ionate firmei respective, nu Prim?riei cum era pân? acum.

Seriozitatea documentului promovat de primarul Dumitru Pantazi pe pagina de internet a Prim?riei o dovede?te ?i faptul c? aceasta ne anun?a c? în Pa?cani sunt doar dou? unit??i de cazare , de?i în realitate sunt cinci, sau c? în Pia?a G?rii exist? o autogar?.

Strategia a fost întocmit? de fima Avensa, iar selectarea acestei firme ridic? un semn de întrebare.

Sursa

 

Comentarii

comentarii