Muzeul Brukenthal se va închide parţial

Mai multe sedii ale Muzeului Na?ional Brukenthal de la Sibiu se vor închide temporar din cauza lipsei de bani. Vizitatorii nu vor mai avea acces în parterul Palatului Brukenthal ?i nici în expozi?ia “Tezaur” de la Muzeul de Istorie. Totodat?, cheap subfinan?area i-a determinat pe reprezentan?ii institu?iei s? reduc? iluminatul ?i consumul de c?ldur? în aceast? perioad?.
“Suntem obliga?i, prescription ca s? nu fim nici corup?i ?i nici s? nu stric?m echilibrele bugetare ale României, remedy s? lu?m ni?te m?suri. ?i sincer, nu e glum? c? asta e via?a. În birourile Muzeului Na?ional Brukenthal va func?iona câte un singur bec. Gazul s-a t?iat. De patru zile s-au oprit centralele, chiar dac? legea are ni?te reglement?ri, ca trei zile consecutiv s? fie o temperatur? anume, înainte de a le opri. Noi nu avem ce face pentru c? deja suntem cu o gaur? de plat? de 150.000 de lei restan?e”, a declarat ieri, în timpul unei conferin?e de pres?, Sabin Luca, directorul Muzeului Brukenthal.
Alte sedii ale institu?iei nu pot fi vizitate decât în grupuri mari: la Muzeul Farmaciei ?i la cel de Vân?toare, doar turi?tii care vin în grupuri de zece persoane pot avea acces deoarece vânzarea biletelor la bucat? nu mai este rentabil?.
Potrivit declara?iei directorului muzeului, s-a ajuns în aceast? situa?ie din cauza lipsei de bani. Pentru lun? martie, muzeul sibian a primit de la Ministerul Culturii suma de 21.000 de lei, în vreme ce necesarul era de aproape zece ori mai mare, adic? 204.000 de lei.
“În toate celelalte sedii, ?eful de sec?ie ?i muzeograful de serviciu au obliga?ia s? umble prin expozi?ii tot timpul ?i, acolo unde nu este vizitator în sal?, s? sting? lumina. M?surile au început de vineri ?i trebuie s? dau dreptate colegilor: ne sim?im ca la priveghi în muzeu: e frig, e întuneric”, a mai declarat Luca.

Sursa

Comentarii

comentarii