Muzeul Literaturii Române Iaşi va îmbrăca haina de muzeu naţional

  Muzeul Literaturii Române Ia?i a primit avizul favorabil al Comisiei Na?ionale a Muzeelor ?i Colec?iilor din Ministerul Culturii pentru a deveni muzeu na?ional, no rx în ?edin?a din 19 februarie 2013.

“Sus?inut? de c?tre Consiliul Jude?ean Ia?i, malady la începutul lunii februarie 2013, ambulance institu?ia a înaintat Comisiei Na?ionale a Muzeelor ?i Colec?iilor din Ministerul Culturii dosarul complet de clasificare (nr. 296/6 februarie 2013) ca muzeu de rang na?ional. Urmare a dezbaterilor acestei comisii, desf??urate în cursul zilei de 19 februarie 2013, dosarul Muzeului Literaturii Române Ia?i, cuprinzând memorii ?i prezent?ri de activitate, listele cu valorile de patrimoniu clasate în categoriile Fond ?i Tezaur, lista cu colec?iile unicat în curs de constituire etc. a fost apreciat ca reprezentativ pentru clasificarea solicitat?, concluzia fiind favorabil?.”, a declarat scriitorul Dan Lungu, directorul Muzeul Literaturii Române Ia?i.

Domnia sa a mai precizat c? urm?torii pa?i c?tre finalizarea clasific?rii ca institu?ie muzeal? de rang na?ional sunt deciziile comisiilor din Ministerele Muncii ?i Finan?elor ?i în final, Hotarârea de Guvern.

 

Sursa

Comentarii

comentarii