Muzeul Municipal și Cantina Socială, aflate sub lupă

primarieÎn cadrul ?edin?ei de Consiliu Local de ast?zi au fost prezentate Rapoartele de Activitate ale Cantinei Sociale ?i Muzeului Municipal.

Directorul Cantinei Sociale, see Mihai Miron, a prezentat situa?ia Cantinei pe anul 2013. Din datele furnizate de acesta, rezult? faptul c? institu?iei de ajutor social i s-a alocat anul trecut suma de 518.000 lei, din care 118.000 lei cheltuieli salariale, iar 400.000 lei cheltuieli cu bunuri ?i servicii. În cadrul Cantinei î?i desf??oar? activitatea un num?r de 6 salaria?i.

Din p?cate, aceast? institu?ie nu are nici în momentul de fa?? aviz de func?ionare, iar acest lucru a fost discutat ?i în cadrul ?edin?ei de ast?zi. ?eful cantinei, Mihai Miron, a declarat consilierilor faptul c? a identificat o nou? loca?ie, pentru c? cea actual? este într-un stadiu avansat de degradare, iar aceasta este la sediul Funda?iei Vatra Pa?canilor.

Secretarul Mircea Zuzan a atras aten?ia asupra faptul c? respectivul sediu este al Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei, iar o solu?ie ar fi un parteneriat între Protopopiatul Pa?cani ?i Cantina Social?.

Primarul Dumitru Pantazi a venit cu dou? variante. Acest serviciu s? fie externalizat c?tre una din cantinele unit??ilor de înv???mânt din ora?, sau s? fie abordat? varianta unui parteneriat cu Protopopiatul Pa?cani.

Legat de Muzeul Municipal, muzeograful Daniel Sava, a prezentat raportul pe anul 2013, iar la sfâr?it a men?ionat c? ?i aceast? institu?ie func?ioneaz? într-o loca?ie improprie, mai exact într-o camer? a fostului sediu al Prim?riei Pa?cani.

Primarul a men?ionat faptul c? o solu?ie de moment pentru Muzeul Municipal ar putea fi fostul sediu al Poli?iei Locale de pe strada ?tefan cel Mare, care este neutilizat.

Secretarul Mircea Zuzan l-a aten?ionat pe muzeograful Daniel Sava de faptul c? institu?ia func?ioneaz? în afara legii, pentru c? nu de?ine acredit?rile necesare, dar mai ales de faptul c? nu se cunoa?te valoarea bunurilor pe care Muzeul le de?ine.

Sursa

Comentarii

comentarii