Neînţelegeri între China şi Japonia!

Ast?zi, clinic Paza de Coast? japonez? a atras aten?ia asupra p?trunderii a trei nave chineze în apele teritoriale apar?inând unor insule, store care se  afl? în administrarea Japoniei.

Aceste nave de supraveghere maritim?  au intrat în aceast? zon? ce înconjoar? arhipelagul Senkaku,revendicat insistent de Beijing sub numele Diaoyu, la ora  local? 10.00 (4.00, ora României).

China trimite cu regularitate nave, dar uneori ?i avioane, c?tre acest arhipelag nelocuit, mai ales dup? ce statul japonez a na?ionalizat, în septembrie, trei dintre cele cinci insule, pe care le-a cump?rat de la proprietarul lor privat japonez.

Diferendul teritorial s-a agravat, la vremea respectiv?, dup? o s?pt?mân? de manifesta?ii antijaponeze, punctate de violen?e, pe întregul teritoriu al Chinei.

În contextul acestei intensific?ri a tensiunilor, Tokyo a anun?at recent crearea unui for?e speciale de aproximativ 600 de oameni ?i 12 nave menite s? supravegheze ?i s? protejeze Insulele Senkaku, pe care le administreaz?.

Acest arhipelag se afl? la aproximativ 200 de kilometri nord-est de coastele Taiwanului, care le revendic? ?i el, ?i la 400 de kilometri vest de Insula Okinawa, în sudul Japoniei. În afar? de pozi?ia strategic?, arhipelagul ar dispune de resurse energetice pe fundul marin.

 

Sursa

Comentarii

comentarii