Netcity duce la faliment operatorii mici și mijlocii de net

Mihai B?trâneanu, pharm pre?edintele Asocia?iei Na?ionale a Internet Service Providerilor (ANISP), find declar? c? introducerea “abuziv?” a unor noi tarife a operatorului re?elei subterane Netcity poate duce la falimentul operatorilor mici ?i mijlocii de telecomunica?ii.

Pre?edintele ANISP sus?ine c? tarifele Netcity trebuie studiate ?i validate, dând exemplul tarifelor practicate de operatorii de telefonie fix? ?i mobil?.

Tarifele Netcity, de ?ase ori mai mari!

Dac? pân? acum operatorii care aveau infrastructura de cablu/fibr? pe stâlpii furnizorilor de electricitate pl?teau aproximativ 30 Euro/kilometru, costul pe care ace?tia au ajuns s? îl achite în prezent c?tre Netcity ajunge la 185 Euro! În condi?iile în care costul perceput ini?ial de Netcity pentru utilizarea re?elei subterane era de 85 de Euro pe kilometru.

„Operatorii mici ?i medii de telecomunica?ii cu opera?iuni în Bucure?ti nu au for?a financiar? de a sus?ine taxele abuzive impuse de Netcity în ultimii doi ani. Am ajuns în situa?ia în care de la un cost de aproximativ 30 euro pe kilometru pl?tit în perioada în care infrastructura era pe stâlpi s? trecem la un cost de 85 euro pe kilometru pentru re?eaua subteran? Netcity, iar în prezent chiar ?i la 185 euro pentru aceea?i re?ea subteran? Netcity dup? introducerea unor taxe noi, abuziv“, sus?ine Mihai Batraneanu.

Pre?edintele ANISP a dat un exemplu concret, reprezentat de compania local? INES.

„INES a ajuns s? pl?teasc? lunar circa 88.000 de euro c?tre Netcity, în locul unei sume corecte de 35.000 de euro. Diferen?a de la 35.000 la 88.000 de euro este format? din taxe impuse abuziv“, a declarat Batraneanu.

Falimentul operatorilor mici ?i mijlocii

Raportându-se la aceast? situa?ie, Mihai B?trâneanu avertizeaz? asupra restrângerii capacit??ii investi?ionale a operatorilor mici ?i medii de Internet din Bucure?ti, care va duce la dispari?ia acestora de pe pia?? prin insolven??, faliment sau prin preluarea lor de c?tre juc?torii mari.

Ce este Netcity?

Netcity este o re?ea subteran? de fibr? optic? înfiin?at? la ini?iativa prim?riei Generele a Capitalei pentru a disp?rea cablurile aeriene de pe stâlpii furnizorilor de electricitate ?i ai regiei de transport în comun.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii