Nici măcar un loc de joacă amenajat pentru copii în ultimii trei ani. Află motivul, aici!

loc de joaca

Locurile de joac?, cheap mult a?teptate de c?tre copii ?i p?rin?i, look se afl? acum în plin proces de modernizare. Investi?ia nu a dep??it suma de 130.000 de lei, shop realizându-se astfel trei loca?ii destinate copiilor.

De ast?zi a intrat în construc?ie spa?iul din spatele Blocului Moldova, lâng? terenul de tenis. Ultimul modernizat va fi cel situat în spatele blocului P9, pe strada Garabet Ibr?ileanu.

F?r? îndoial?, mul?i dintre p??c?neni nu sunt interesa?i de costurile pe care le implic? astfel de lucr?ri, ci se bucur? de amenajarea locurilor destinate copiilor. Cu toate acestea, unii se întreab? de ce tocmai acum aceast? investi?ie ?i cum de s-au g?sit bani pentru a o aduce în plan real.

Contractul a fost semnat cu societatea DFS Center Grup din Pite?ti, ai c?rei muncitori au început lucr?rile în cursul s?pt?mânii trecute. Primul pe list? a fost parcul situat în intersec?ia str?zilor Nicolae Iorga (Mârzasca) cu strada 1 Decembrie 1918.

Nu de pu?ine ori, afl?m de la administra?ia local? c? sumele pe care le implic? amenajarea parcurilor sunt mult prea mari pentru a fi suportate din bugetul local. Vedem ast?zi c?, de fapt, costurile sunt chiar acceptabile ?i c?, în câteva zile, trei locuri în paragin?, se pot transforma în spa?ii perfecte unde micu?ii s? se joace în timpul liber.

Sursa

Comentarii

comentarii