Nici o medie de zece la Pașcani

bacalaureat-2011Cea mai mare medie la bacalaureat este de 9, discount 88 pe Pa?cani. Performan?a a fost reu?it? de ?efa de promo?ie de la Colegiul “Sadovenu” – Adina Apostol. Astfel, în topul mediilor pe jude?ul Ia?i tân?ra se afl? pe locul 14, primele locuri fiind ocupate de absolven?i de la liceele din Ia?i. Adina a fost recent premiat? de administra?ia local? cu o mie de lei pentru rezultatul ob?inut în anii de studiu.

Nici o medie de 10 pe linie pentru absolven?ii de liceu din Pa?cani, Târgu Frumos ?i Hîrl?u. La nivelulul jude?ului doar doi elevi au reu?it aceast? performant?.

Cinste Pa?caniului face ?efa de promo?ie de la Colegiul “Sadovenu”. Adina Apostol care a reu?it s? ob?in? la probele practice, Român? ?i utilizarea calculatorului – calificativele de utilizator experimentat, iar la cele scrise – Român? – 9,80, Matematic? – 9,85, Biologie 10, media final? fiind de 9,88.

Tân?ra a terminat profilul de ?tiin?e ale Naturii ?i ea a urcat pe scen? de mai multe ori pentru a primi coroni?a împreun? cu flori, diplom? dar ?i un premiu în bani. Zilele trecute a fost una dintre cele 18 ?efe de promo?ie care a primit un cadou din partea administra?iei locale. Ea mul?umit pentru premiu ?i a spus c? se preg?te?te pentru admiterea la Facultatea, la Medicin?, unde peste câ?iva ani se vede practicând în Endocrinologie sau Cardiologie într-unul din spitalele din România.

Urm?toarea clasat? este o fat? din Târgu Frumos. Este vorba despre Diana Cre?u care a înv??at la Liceul Teoretic “Ion Neculce”. Ea a reu?it s? ob?in? media final? 9.86.

Un loc în top e ocupat ?i de o tân?r? care a înv??at la Liceul Teoretic “Bogdan Vod?” din H?l?uce?ti. Este vorba despre Alexandra Ciobanu care s-a lasat pe locul 39 cu media total? la BAC de 9,81.

Hârl?ul se afl? pe locul 44 prin reu?ita Larisei Vasilic? care a studiat la Colegiul Na?ional “?tefan cel Mare”. Ea a reu?it s? ia examenul de bacalaureat cu media 9,81.

Lista poate fi consultat? AICI

Comentarii

comentarii