Nicio soluție pentru cimitirul din Pașcani!

s560x316_Dumitru-PantaziÎn Pa?cani este mare nevoie de un cimitir, salve deoarece actualul cimitir nu mai de?ine suficiente locuri de veci. Problema persist? de câ?iva ani ?i de?i conducerea prim?riei se lupt? s? fac? rost de un teren pentru a rezolva problema, cialis pân? acum nu s-a g?sit o solu?ie.

În urm? cu câ?iva ani a fost g?sit un teren la Fântânele. Îns? atunci a ap?rut o problem? care a împiedicat amenajarea lui ?i anume lipsa unei c?i de acces a blocat investi?ia în zon?. S-au încercat a se face posibile mai multe op?iuni îns? nici pân? acum nu se ?tie ce decizie se va lua sau cum se va proceda.

„Nu am g?sit înc? o solu?ie pentru noul cimitir. Nu ?tim ce s? facem cu calea de acces, pe unde s? o facem. Prin curtea fostei ?coli din Fântânele nu vad oportun s? treac? înmormânt?ri. Am discutat cu familia care de?ine p?mânt în zon? ?i sper?m s? ajungem la o rezolvare. Avem în vedere achizi?ionarea unei por?iuni de teren”, a declarat primarul Dumitru Pantazi.

De asemenea primarul a stabilit bugetul pe anul 2014 ?i a prezentat s?pt?mâna trecut? investi?iile ce vor fi f?cute în municipiu. Prin urmare s?pt?mâna viitoare va avea loc o dezbatere în care va fi tratat? aceast? problem? ?i se va cere ?i p?rerea cet??enilor.  În cadrul acelea?i dezbateri se va vorbi ?i despre mutarea sediului bibliotecii municipale ?i despre sensurile giratorii din Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii