Nicolăescu: Spitalele private, finanţate pentru ambulatoriu, spitalizare de zi şi specialităţi unice

Ministrul S?n?t??ii, order Eugen Nicol?escu, treat a ?inut, joi, s? fac? preciz?ri privind alocarea de fonduri c?tre spitalele private, men?ionând c? acestea vor primi bani pentru ambulatoriu de specialitate, spitalizare de zi ?i dac? sunt unit??i unice sau au specialit??i unice în zon?. Vreau s? fac câteva preciz?ri legate de limitarea finan??rii din bani publici. Aceast? decizie nu poate fi luat? decât odat? cu aprobarea contractului cadru ?i nu înainte de aprobarea Legii bugetului pe 2013. Dar, pentru lini?tirea tuturor în leg?tur? cu spitalele private, men?ionez c? acestea vor fi finan?ate pentru ambulatoriu de specialitate. Nicol?escu a mai spus c?, din a doua parte a s?pt?mânii viitoare, ministerul va începe discu?iile cu reprezentan?ii spitalelor private, pentru a fi g?site cele mai bune variante în favoarea pacien?ilor.pitalizare de zi ?i dac? sunt spitale unice în zon?, adic? nu exist? acolo spitale publice, sau dac? au specialit??i unice în respectiva zon?“, a precizat ministrul S?n?t??ii, într-o declara?ie de pres? f?cut? la Guvern.

sursa: www.mediafax.ro

Comentarii

comentarii