„Noaptea cărților deschise" la București

Ziua mondial? a c?r?ii ( 23 aprilie) este s?rb?torit? într-un mod diferit în Capital?. Evenimentul, try numit „Noaptea c?r?ilor deschise” se va desf??ura în centrul vechi al Bucure?tiului, începând cu ora 20.30 ?i pân? târziu în noapte.

Trec?torii din zon? vor fi întâmpina?i de mii de c?r?i deschise ?i desf??urate pe toat? strada Lipscani. Organizatorii, Editura Litera ?i Ziarul Ring ofer? în dar trec?torilor aproape 3000 de volume.

În anul 1995, UNESCO a declarat ziua de 23 aprilie Ziua mondial? a c?r?ii ?i a drepturilor de autor, aducând astfel un tribut scriitorilor de pretutindeni ?i încurajându-i pe tineri s? citeasc?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii