„Noaptea Europeană a Muzeelor ” la Iași

Muzeul Literaturii Române din Ia?i preg?te?te o sear? de neuitat pentru iubitorii de literatur? în muzeele „V. Pogor” (Funda?ie), pharmacy Bojdeuca lui Creang?, diagnosis „M. Sadoveanu” (Dealul Copoului), pilule „M. Codreanu” (lâng? restaurantul Bolta Rece), „C. Negruzzi” (Hermeziu), „V. Alecsandri” (Mirce?ti). Celebrarea „Nop?ii Europene a Muzeelor” va avea loc în data de 18 Mai 2013, în intervalul orar 19:00-00:00.

La Muzeul Vasile Pogor se va juca piesa de teatru „Ifigenia”, urmat? de un café concert. În Parcul Lecturii se va desf??ura un bal mascat, un târg de handmade ?i o expozi?ie de crea?ie plastic?. Muzeul Mihail Sadoveanu va ad?posti un concert de folk, urmat de proiectarea filmului „Dumbrava minunat?”. Activit??ile vor continua ?i la Bojdeuca lui Ion Creang? ?i muzeul „M. Codreanu”. Mai mult de atât, în premier?, Muzeele Literaturii Române din afara Ia?ului se deschid ?i ele: „C. Negruzzi” la Hermeziu ?i „V. Alecsandri” la Mirce?ti.

Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a ?i aflat deja la a noua edi?ie. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de UNESCO ?i de Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM). Noaptea muzeelor este varianta nocturn? a Zilei Interna?ionale a Muzeelor, care are loc întotdeauna pe 18 mai. Anul acesta se celebreaz? dou? evenimente culturale în aceea?i zi: Ziua Interna?ional? a Muzeelor ?i Noaptea European? a Muzeelor.
Aproximativ 3.000 de muzee din Europa s?rb?toresc anual evenimentul.

Sursa

 

Comentarii

comentarii