DE ULTIMĂ ORĂ: Noi arestări în dosarul MICROSOFT!

assunzioni-in-microsoftDirec?ia Na?ional? Anticorup?ie (DNA) arat?, drug într-un comunicat de pres?, cialis c? procurorii fac 56 de perchezi?ii în Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov, ailment la sedii de firme ?i de funda?ii, dar ?i la locuin?ele unor persoane, în dosarul Microsoft, în care se fac cercet?ri pentru corup?ie în leg?tur? cu încheierea unor contracte de licen?iere IT.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, c? printre locuin?ele perchezi?ionate sunt cele ale fostului ?ef al SIE C?t?lin Harnagea ?i ale oamenilor de afaceri Dorin Coco?, Remus Truic? ?i Nicolae Dumitru.

DNA a precizat c? ac?iunea este sprijinit? de Serviciul Român de Informa?ii ?i Brigada Special? de Interven?ie a Jandarmeriei.

În acest dosar, Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (DNA) a cerut avize pentru urm?rirea penal? a nou? fo?ti mini?tri – senatorii ?erban Mih?ilescu ?i Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica,Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai T?n?sescu, Gabriel Sandu ?i Adriana ?ic?u.

Potrivit DNA, persoanele din Guvern, ministere ?i din societ??ile implicate în derularea proiectului privind licen?ele Microsoft pentru ?coli ar fi pretins 20 de milioane de dolari din cele 54 de milioane achitate de Executiv în cadrul contractului.

“Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie a fost sesizat? la data de 5 iunie 2013 de c?tre Corpul de Control al Primului-Ministru, ca urmare a ac?iunii de control efectuat? la Ministerul pentru Societatea Informa?ional? ?i la Ministerul Educa?iei Na?ionale, în leg?tur? cu închirierea de licen?e educa?ionale. Întrucât din Raportul de control rezultau indicii cu privire la încheierea, în condi?ii nelegale, a contractului comercial de închiriere licen?e din 15.04.2004, extins ulterior pentru produse educa?ionale Microsoft, a actelor adi?ionale la acest contract, precum ?i a contractelor aferente derul?rii Programul «Sistem Educa?ional Informatizat» (SEI), Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie s-a sesizat din oficiu cu privire la s?vâr?irea unor infrac?iuni de abuz în serviciu ?i respectiv a unor infrac?iuni de corup?ie în leg?tur? cu derularea acestor contracte”, a precizat DNA.

Procurorii sus?in c? fo?tii mini?tri Dan Nica, ?erban Mih?ilescu, ?ic?u Adriana, Alexandru Athanasiu, Mihai T?n?sescu ?i Sandu Gabriel “?i-au exercitat cu rea-credin?? atribu?iile de serviciu, determinând încheierea contractului cadru de licen?iere din 15.04.2004 în condi?ii oneroase pentru bugetul de stat, asigurând posibilitatea deturn?rii unui discount de circa 47% acordat de Microsoft în considerarea Guvernului României, ?i implicit permi?ând plata unor comisioane c?tre persoanele implicate”.

Totodat?, anchetatorii au indicii c? cei ?ase fo?ti mini?tri au pretins ?i primit sume de bani pentru a-?i exercita în mod defectuos atribu?iile de serviciu ?i pentru a-?i exercita influen?a asupra altor persoane, pentru a fi favorizat? firma Fujitsu Siemens Computers la încheierea ?i derularea contractului de licen?iere Microsoft.

În 3 octombrie, pre?edintele Traian B?sescu a avizat începerea urm?ririi penale fa?? de fo?tii mini?tri Adriana ?ic?u, Alexandru Athanasiu, Mihai T?n?sescu, Gabriel Sandu ?i Daniel Funeriu în dosarul Microsoft.

Camera Deputa?ilor a aprobat, în 13 octombrie, cererea de începere a urm?ririi penale a deputatului Valerian Vreme.

Pre?edintele Traian B?sescu a declarat luni, la Realitatea TV, r?spunzând unei întreb?ri, c? în dosarul Microsoft vor mai ap?rea surprize, inclusiv persoane.

Sursa

Comentarii

comentarii