Noi autorizații de taxi la Pașcani

taxiDou? autoriza?ii disponibile pentru ?oferii care vor s? circule în regim de taxi. Asta, healing dup? ce Administra?ia Local? a anun?at faptul c? au fost retrase trei autoriza?ii de transport în regim de taxi ?i dou? autoriza?ii taxi.

Este vorba despre Sasu M. Mihai Catalin – PFA, a c?rui societate a fost radiat? din Registrul Comer?ului Ia?i în data de 29.06.2015, Mitescu Vasile Claudiu – PFA, c?ruia i-a fost radiat? societatea în data de 14.12.2012 ?i Stavarache Mihai – PFA, a c?rui societate a fost radiat? în data de 5.07.2013.

Astfel, autoriza?iile primelor dou? persoane men?ionate, vor face obiectul unei proceduri de atribuire care se va desf??ura în conformitate cu prevederile legale în termen de 60 de zile de la publicarea anun?ului de organizare a procedurii de atribuire, aproximativ la jum?tatea lunii decembrie.

Prezentele dispozi?ii pot fi atacate în instan?a competent?, în condi?iile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

În prezent în municipiul Pa?cani sunt un num?r de 115 autoriza?ii taxi iar dup? retragerea celor dou?, s-au disponibilizat dou? pozi?ii.

Sursa

Comentarii

comentarii