Noi decizii cu privire la funcționarea teraselor de vară din Pașcani!

art-0
De?i, click în continuare, viagra patronii teraselor din Pa?cani solicit? contracte de închiriere pentru amenajarea de terase, capsule Prim?ria Pa?cani este reticien?? în aprobarea acestora, având în vedere faptul c? unele vizeaz? spa?iile verzi ale ora?ului. Îns?, înainte de a lua decizia final?, agen?ii economici care au deschis terase f?r? a avea un contract de închiriere a domeniului public vor pl?ti retroactiv f?r? a fi îns? amenda?i, chiria calculându-se în func?ie de num?rul zilelor ?i a metrilor p?tra?i ocupa?i (0,6 RON/mp). Prima teras? vizat? este cea a clubului Art Cafe, care va pl?ti suma de 8000 RON pentru lunile de iarn?, de?i aceasta nu a fost utilizat?.

Începând cu data de 1 iulie, consilierii locali vor elabora un document care va con?ine orarul de func?ionare a teraselor (pân? la orele 22.00), dar ?i alte condi?ii, precum: maxim dou? vitrine frigorifice pentru înghe?at? ?i dou? frigidere pentru b?uturile r?coritoare, sau 4 frigidere pentru b?uturi, în cazul în care se renun?? la înghe?at?.

Comentarii

comentarii