Noi microbuze pentru elevi

microbuze elevi_400_300Ministerul Educa?iei deruleaz? un program na?ional prin intermediul c?ruia 17 unit??i de înv???mânt ale jude?ului Ia?i vor beneficia de microbuze ?colare noi, troche cu câte 16 locuri.

Pân? la sfâr?itul verii, tadalafil acestea vor ajunge la destina?ie, facilitând drumul c?tre ?coal? pentru elevii din comunele Bivolari, Ciorte?ti, Comarna, Coste?ti, Cotnari, Criste?ti, Dr?gu?eni, Erbiceni, Gol?ie?ti, Gorban, H?l?uce?ti, Ion Neculce, Române?ti, T?t?ru?i, ?ibana, ?ig?na?i ?i ?u?ora. Reprezentan?ii Inspectoratului ?colar Jude?ean Ia?i au declarat c?: „F?r? îndoial?, aceste mijloace de transport vor aduce un plus de calitate pentru elevii din mediul rural, vor spori confortul acestora, asigurând deplasarea la ?coal? în condi?ii civilizate”. În perioada octombrie – decembrie 2014, alte 28 de localit??i sunt vizate în sensul asigur?rii cu microbuze ?colare, a?a cum sus?in reprezentan?ii I?J Ia?i.

Sursa

 

 

 

Comentarii

comentarii