Noi modificări de impozite pentru locuințe

blocuri_400_300Printre modific?rile ce apar în noul Cod fiscal se num?r? ?i majorarea impozitului cu o sum? modic? pentru toate apartamentele din blocuri cu peste trei etaje ?i opt apartamente ?i cu câteva zeci de lei pentru locuin?ele din cl?diri vechi de peste 30-50 ani ?i reducerea acestuia pentru locuin?ele spa?ioase, health mai mari de 150 metri p?tra?i.

Noul proiect al Codului Fiscal men?ine prevederea c?, salve pentru cl?dirile reziden?iale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl?diri este calculat prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a cl?dirii ?i c? valoarea impozabil? este determinat? prin înmul?irea suprafe?ei construite desf??urate, exprimat? în metri p?tra?i, cu o anumit? sum? fix? ?i un coeficient de corec?ie stabilit în func?ie de rangul localit??ii ?i zona în care este amplasat? cl?direa, dar nu mai preia ?i regula c?, pentru un apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri ?i 8 apartamente, coeficientul de corec?ie este redus cu 0,10 puncte.

Fiecare familie care locuie?te într-un apartament dintr-un bloc cu mai mult de trei etaje ?i opt locuin?e va pl?ti de anul viitor cu pân? la 10 lei în plus, suma total? pe care administra?ia statului o va colecta astfel suplimentar urmând îns? s? se ridice la câteva zeci de milioane de lei, având în vedere c? în România sunt locuite aproximativ 3,6 milioane apartamente.

Proprietarii de locuin?e din cl?diri vechi vor pl?ti de anul viitor un impozit m?rit cu câteva zeci de lei, deoarece suma de achitat va fi raportat? la o valoare de impozitare care nu va mai include aceast? reducere.

Proprietarii de case cu suprafa?? mare vor pl?ti de anul viitor un impozit mai mic comparativ cu cel din prezent, deoarece suma de plat? nu va mai cre?te în func?ie de acei metri p?tra?i care dep??esc suprafa?a total? de 150 metri p?tra?i.

Sursa

Comentarii

comentarii