Noi modificări în codul rutier

Examinarea la proba practic? se sus?ine, buy de regul?, treatment cu vehicule cu transmisie manual?, diagnosis dar potrivit unui proiect pus în dezbatere public? de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) examinarea se poate sus?ine ?i cu vehicule cu transmisie automat?, în acest caz efectuându-se men?iuni corespunz?toare pe permisul ob?inut.

COD RUTIER 2013. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea ?i completarea Ordinului ministrului administra?iei ?i internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru ob?inerea permisului de conducere se afl? în dezbatere public? timp de 10 zile.

Potrivit MAI, Examinarea la proba practic? se poate sus?ine ?i cu vehicule cu transmisie automat?, în acest caz efectuându-se men?iuni corespunz?toare pe permisul ob?inut.

Posesorii permiselor de conducere în care se g?sesc men?iuni privind dreptul de a conduce vehicule cu transmisie automat?, care solicit? ob?inerea dreptului de a conduce vehicule cu transmisie manual? din aceea?i categorie, trebuie s? sus?in? o nou? prob? practic?, sub condi?ia efectu?rii a unui num?r de cel pu?in 6 ore de conducere practic? a unui asemenea vehicul.

Vehiculul cu transmisie manual? reprezint? un vehicul dotat cu pedal? de ambreiaj sau, în cazul vehiculelor din categoriile AM, A1, A2 ?i A, cu manet? de ambreiaj, care trebuie ac?ionat? de c?tre conduc?tor la pornirea sau oprirea vehiculului ?i la schimbarea vitezelor.

MAI mai propune ca proba practic? pentru ob?inerea permisului auto s? poat? fi sus?inut? din nou, în caz de e?ec, f?r? a mai repeta proba teoretic?, îns? cu condi?ia efectu?rii a ?ase ore de preg?tire între dou? examene.

Astfel, promovarea probei teoretice (calificativul “admis”) permite sus?inerea succesiv? a probei practice pentru o perioad? de un an de la data absolvirii cursurilor de preg?tire teoretic? ?i practic?, prevede proiectul.

În cazul nepromov?rii probei practice (calificativul “respins”), aceasta poate fi reluat?, f?r? sus?inerea probei teoretice, dup? cel pu?in 15 zile de la data ob?inerii calificativului ?i prezentarea dovezii efectu?rii a ?ase ore de preg?tire practic?, conform aceluia?i proiect.

Sus?inerea probei practice se realizeaz? astfel: numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM; în poligon ?i traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 ?i A; numai în traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb ?i Tv.

Candida?ii la ob?inerea unui permis de conducere din categoria AM (mopede) care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legisla?ie rutier? specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unit??i autorizate se pot prezenta la examen f?r? s? mai fac? dovada absolvirii unei ?coli de ?oferi, se mai arat? în proiect.

Sursa

Comentarii

comentarii