Noi reguli la alegerile parlamentare din anul 2016

vot1Un sistem informatic de monitorizare a prezen?ei la vot ?i de prevenire a votului ilegal va fi utilizat în anul 2016 la alegerile locale din iunie ?i la cele parlamentare din noiembrie, remedy potrivit site-ului Autorit??ii Electorale Permanente.

Aleg?torii care doresc s? î?i exprime op?iunea prin vot nu vor mai prezenta actul de identitate membrilor sec?iilor de votare, doctor ci operatorului unui calculator, iar sistemul va semnala dac? persoana respectiv? a împlinit vârsta de 18 ani pân? în ziua vot?rii inclusiv, dac? ?i-a pierdut drepturile electorale, dac? este arondat? la alt? sec?ie ?i dac? ?i-a mai exercitat dreptul la vot la acela?i scrutin.

În baza rezultatelor generate de sistemul informatic de monitorizare a prezen?ei la vot ?i de prevenire a votului ilegal, a comunic?rilor efectuate prin intermediul acestuia ?i a verific?rii actului de identitate, pre?edintele biroului electoral al sec?iei de votare poate opri de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani pân? în ziua vot?rii ?i persoana care ?i-a pierdut drepturile electorale.

De asemenea, poate îndruma aleg?torul s? voteze la sec?ia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat în alt? parte sau nu a fost înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau re?edin?a în str?in?tate ?i poate înscrie în lista electoral? suplimentar?.

Pentru implementarea acestui proiect, este nevoie ca minimum 30.000 de persoane s? fie instruite pentru a fi operatori ai sistemului, AEP demarând o campanie de recrutare în acest sens.

Sursa

Comentarii

comentarii